splošna slika
napovedi  
Program nudi zemljevide z informacijami o glavnih agrometeoroloških indeksih (kumulativne padavine, toplotna vsota, izhlapevanje), kot tudi oceno okužbe s "peronosporo" (Plasmopara viticola) na vinski trti.

Podatki se posodabljajo ob 7.00 po lokalnem času: zaradi tega, se kumulativne vrednosti, povprečne, minimalne ali maksimalne izračunajo vsak dan od 7.00 prejšnjega dne do 7.00 tekočega dne.
ANGela

To je program, ki se uporablja za napovedovanje minimalne nočne temperature. S tem programom lahko iz ure v uro spremljate temperaturna gibanja, da bi pravočasno sprožili aktivne tehnike obrambe. Angela je projekt, razvit znotraj OSMER-ja.

led
BIdriCo

To je storitev za namakanje za kmetvalce v Furlaniji-Julijski krajini. Bidrico je sposoben oceniti vlažnost tal in predvideti najprimernejši čas za namakanje. To je projekt, ki sta rasvila OSMER in Univerza v Vidmu. Storitev je na voljo v juniju, juliju in avgustu.