splošna slika
Anticiklon, ki se nahaja nad osrednjo Evropo bo v soboto imel središče nad Alpami, nato bo postopoma slabel ob prehodu vremenske motnje, ki bo dosegla naše kraje med ponedeljkom in torkom.
napovedi  
Program nudi zemljevide z informacijami o glavnih agrometeoroloških indeksih (kumulativne padavine, toplotna vsota, izhlapevanje), kot tudi oceno okužbe s "peronosporo" (Plasmopara viticola) na vinski trti.

Podatki se posodabljajo ob 05:00 po lokalnem času: zaradi tega, se kumulativne vrednosti, povprečne, minimalne ali maksimalne izračunajo vsak dan od 5.00 prejšnjega dne do 05:00 tekočega dne.
ANGela

To je program, ki se uporablja za napovedovanje minimalne nočne temperature. S tem programom lahko iz ure v uro spremljate temperaturna gibanja, da bi pravočasno sprožili aktivne tehnike obrambe. Angela je projekt, razvit znotraj OSMER-ja.

led
BIdriCo

To je storitev za namakanje za kmetvalce v Furlaniji-Julijski krajini. Bidrico je sposoben oceniti vlažnost tal in predvideti najprimernejši čas za namakanje. To je projekt, ki sta rasvila OSMER in Univerza v Vidmu. Storitev je na voljo v juniju, juliju in avgustu.