splošna slika
Izrazit anticiklon, ki se nahaja nad Severnim morjem, pripomore k dotoku proti Italiji hladnejših a suhih vzhodnih tokov v vseh slojih atmosfere.V ponedeljek se bo višinsko jedro nizkega zračnega tlaka pomikalo od vzhoda proti Franciji in zato bodo v višinah začeli pritekati bolj vlažni jugozhodni tokovi.
napovedi  
ničte izoterme