situazion gjenerâl
L'anticiclon al mantignarà stabilitât atmosferiche e cjalde fin vinars, sabide al rivarà un front atlantic, domenie a rivaran corints nordocidentâls a cuote alte plui sutis e stabilis.
vuê
Joibe 20 Setembar
emission: 19-09-2018 12:27 CEST
oggi
Di matine pussibilitât di nûi bas, vie pal dì cîl seren o pôcs nûi.
temp. medie a 1000 m (°C)17
temp. medie a 2000 m (°C)11
probabilitât di precipitazions vastis (%)<10
probabilitât di burlaçs (%)<10
cuote dal zero termic (m)3800
cuote des neveadis (m)-
aiar medi a 2000 m (m/s)NE 3
aiar medi a 3000 m (m/s)NE 6
temperadure (°C)minMAX
Sella Nevea1319
M. Canin (Rif. Gilberti)1114
41220
evoluzion
tal dì
sereno sereno sereno
doman
Vinars 21 Setembar
emission: 20-09-2018 12:48 CEST
domani
Di matine cîl pal plui seren su dutis lis zonis, vie pal dì pôcs nûi.
temp. medie a 1000 m (°C)18
temp. medie a 2000 m (°C)11
probabilitât di precipitazions vastis (%)60
probabilitât di burlaçs (%)<10
cuote dal zero termic (m)4100
cuote des neveadis (m)-
aiar medi a 2000 m (m/s)SW 3
aiar medi a 3000 m (m/s)W 3
temperadure (°C)minMAX
Sella Nevea1218
M. Canin (Rif. Gilberti)1116
41220
evoluzion
tal dì
sereno sereno variabile
passantdoman
Sabide 22 Setembar
emission: 20-09-2018 12:48 CEST
dopodomani
Pal plui dut innulât cun ploie moderade o bondante e temporâi, ancje fuarts a nivel locâl. Cul dopomisdì aiar di Nord moderât o avonde fuart a cuote alte. Di sere timp miôr cun mancul ploie.
temp. medie a 1000 m (°C)15
temp. medie a 2000 m (°C)9
probabilitât di precipitazions vastis (%)60
probabilitât di burlaçs (%)60
cuote dal zero termic (m)3800
cuote des neveadis (m)-
aiar medi a 2000 m (m/s)SW 6
aiar medi a 3000 m (m/s)W 10
temperadure (°C)minMAX
Sella Nevea715
M. Canin (Rif. Gilberti)310
41220
evoluzion
tal dì
variabile coperto con pioggie abbondanti variabile
tindince par Domenie
Domenie 23 Setembar
emission: 20-09-2018 13:08 CEST
piu3
In gjenar pôcs nûi. Di matine e soflarà Buere moderade su la marine, po dopo aiars in regjim di brise.
tindince par Lunis
Lunis 24 Setembar
emission: 20-09-2018 13:08 CEST
piu4
Evoluzion incierte: di matine pussibilitât di temporâi, soredut a Est cun Garbin su la marine, po dopo timp miôr cun aiar di Nord o di Nordest su dutis lis zonis.