situazion gjenerâl
Un promontori anticiclonic al interessarà buine part de Europe centrimeridionâl tai dîs che a vegnin favorint l'aflùs, su la regjon, di corints nordorientâls avonde sutis.
vuê
Lunis 18 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
oggi
Di matine pussibil cîl variabil su dutis lis zonis. Vie pal dì in gjenar seren o pôcs nûi su la planure e su la marine, pôcs nûi o variabil su lis monts, dulà che e podarà jessi cualchi precipitazion improvise e isolade o cualchi temporâl dopomisdì. Su la marine al soflarà Buerin lizêr di matine, aiars in regjim di brise vie pal dì.
temp. (°C)minmaxmed
planure17/2030/332000 m10
cueste20/2328/301000 m18
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile sereno
doman
Martars 19 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
domani
Su la planure e su la marine cîl in gjenar seren, cun Buerin lizêr di matine, aiars di brise vie pal dì. in mont cîl seren di matine, pôcs nûi dopomisdì, cu la pussibilitât di cualchi precipitazion improvise o cualchi temporâl a nivel locâl.
temp. (°C)minmaxmed
planure16/2030/332000 m11
cueste20/2327/301000 m19
41220
evoluzion
tal dì
sereno sereno sereno
passantdoman
Miarcus 20 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
dopodomani
Timp stabil cun cîl pal plui seren, pôcs nûi su lis monts dopomisdì. Su la marine miercus probabil Buerin, joibe aiars in regjim di brise e al fasarà plui cjalt.