situazion gjenerâl
Un promontori anticiclonic al interessarà buine part de Europe centrimeridionâl tai dîs che a vegnin favorint l'aflùs, su la regjon, di corints nordorientâls avonde sutis.
vuê
Lunis 18 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
oggi
Cîl in gjenar variabil e e podarà jessi cualchi precipitazion improvise e isolade o cualchi temporâl dopomisdì.
temp. medie a 1000 m (°C)18
temp. medie a 2000 m (°C)10
probabilitât di precipitazions vastis (%)10
probabilitât di burlaçs (%)20
cuote dal zero termic (m)3500
cuote des neveadis (m)-
aiar medi a 3000 m (m/s)NE 6
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile sereno
doman
Martars 19 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
domani
Cîl seren di matine, pôcs nûi dopomisdì, cu la pussibilitât di cualchi precipitazion improvise o cualchi temporâl a nivel locâl.
temp. medie a 1000 m (°C)19
temp. medie a 2000 m (°C)11
probabilitât di precipitazions vastis (%)10
probabilitât di burlaçs (%)30
cuote dal zero termic (m)4100
cuote des neveadis (m)-
aiar medi a 3000 m (m/s)N 5
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile sereno
passantdoman
Miarcus 20 Jugn
emission: 17-06-2018 12:50 CEST
dopodomani
Timp stabil cun cîl pal plui seren, pôcs nûi su lis monts dopomisdì. Su la marine miercus probabil Buerin, joibe aiars in regjim di brise e al fasarà plui cjalt.