situazion gjenerâl
Su la regjon a laran indevant cundizions instabilis intes oris dopomisdì, favoridis dal riscjaldament diurni unît in presince di aiar fresc a cuote alte e di aiar umit tai strâts medis bas.
vuê
Miercus 07 Jugn
emission: 06-06-2023 13:03 CEST
oggi
Di matine prevalence di biel timp cun pôcs nûi. Dopomisdì e sarà plui variabilitât soredut bande la zone di mont, dulà che e sarà pussibilitât di precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl. No si esclût cualchi precipitazion improvise o cualchi temporâl su chês altris zonis, soredut tra alte planure e zone orientâl. Aiars di brise.
temp. (°C)minmaxmed
planure13/1625/282000 m8
cueste16/1921/241000 m15
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile
doman
Joibe 08 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
domani
Di matine prevalence di biel timp cun pôcs nûi. Cu lis oris centrâls de zornade e sarà plui variabilitât, e a varessin di jessi scjassadis di ploie e temporâi ca e là su grande part de regjon, cun plui probabilitât tra lis Prealps e la planure. a nivel locâl o podarìn vê ancje cualchi temporâl un pôc plui fuart.
temp. (°C)minmaxmed
planure14/1725/282000 m8
cueste18/2022/251000 m15
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
passantdoman
Vinars 09 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
dopodomani
Di matine biel timp cun cîl pal plui seren o pôcs nûi. A pene dopomisdì e sarà plui variabilitât massime in mont e su la alte planure, e e sarà pussibilitât di precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl, cun mancul probabilitât ma in dut câs che no si puedin escludi dilunc de marine. Aiars di brise vie pal dì.
temp. (°C)minmaxmed
planure13/1626/292000 m10
cueste17/2022/251000 m16
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile con temporali
tindince par Sab
Sabide 10 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu3
Di matine al varès di jessi biel timp cun pôcs nûi. Di matine sul tart plui variabilitât, e e sarà pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là su grande part de regjon, ma un pôc cun mancul probabilitât su la fasse lagunâr. Aiars di brise vie pal dì.
temp. (°C)minmaxmed
planure15/1826/292000 m10
cueste18/2022/251000 m16
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
tindince par Dom
Domenie 11 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu4
Di matine al varès di jessi biel timp cun cîl seren o pôcs nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât in mont, e a podaran disvilupâsi precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl su diviersis zonis, cun mancul probabilitât dilunc de marine. Su la marine e soflarà Buere moderade, soredut a Triest.
temp. (°C)minmaxmed
planure15/1827/302000 m10
cueste18/2124/261000 m17
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile con temporali