situazion gjenerâl
Su la regjon a laran indevant cundizions instabilis intes oris dopomisdì, favoridis dal riscjaldament diurni unît in presince di aiar fresc a cuote alte e di aiar umit tai strâts medis bas.
vuê
Miercus 07 Jugn
emission: 06-06-2023 13:03 CEST
oggi
In gjenar pôcs nûi, plui variabilitât dopomisdì. La probabilitât di ploie e precipitazions improvisis e sarà modeste, ma un pôc plui alte sul Cjars. A soflaran aiars di brise.
temperadure minime (°C)16/19
temperadure massime (°C)21/24
probabilitât di precipitazions vastis (%)10
probabilitât di burlaçs (%)30
aiar medi al larc (kt)
matineVar. 2-5
daspomisdìS -W 4-8
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile
doman
Joibe 08 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
domani
Di matine prevalence di biel timp cun pôcs nûi. Vie pal dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât cun precipitazions improvisis o temporâi a nivel locâl. No escludût a nivel locâl cualchi temporâl fuart.
temperadure minime (°C)18/20
temperadure massime (°C)22/25
probabilitât di precipitazions vastis (%)20
probabilitât di burlaçs (%)60
aiar medi al larc (kt)
matineNE 2-5
daspomisdìVar. 4-8
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
passantdoman
Vinars 09 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
dopodomani
Di matine biel timp cun cîl pal plui seren o pôcs nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât e no si esclût cualchi precipitazion improvise o cualchi temporâl a nivel locâl. Aiars di brise vie pal dì.
temperadure minime (°C)17/20
temperadure massime (°C)22/25
probabilitât di precipitazions vastis (%)20
probabilitât di burlaçs (%)50
aiar medi al larc (kt)
matineENE 3-6
daspomisdìS -W 5-10
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile
tindince par Sab
Sabide 10 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu3
Di matine al varès di jessi biel timp cun pôcs nûi. Di matine sul tart plui variabilitât, e e sarà pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là su grande part de regjon, ma un pôc cun mancul probabilitât su la fasse lagunâr. Aiars di brise vie pal dì.
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
tindince par Dom
Domenie 11 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu4
Di matine al varès di jessi biel timp cun cîl seren o pôcs nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât in mont, e a podaran disvilupâsi precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl su diviersis zonis, cun mancul probabilitât dilunc de marine. Su la marine e soflarà Buere moderade, soredut a Triest.
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile con temporali