situazion gjenerâl
Su la regjon a laran indevant cundizions instabilis intes oris dopomisdì, favoridis dal riscjaldament diurni unît in presince di aiar fresc a cuote alte e di aiar umit tai strâts medis bas.
vuê
Miercus 07 Jugn
emission: 06-06-2023 13:03 CEST
oggi
Di matine in gjenar pôcs nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât, soredut bande lis Prealps. No si esclût cualchi precipitazion improvise su la alte planure e la zone orientâl, intant che al sarà mancul probabil bande la fasse lagunâr. A soflaran aiars di brise.
planurecueste
temperadure minime (°C)13/1616/19
temperadure massime (°C)25/2821/24
probabilitât di precipitazions vastis (%)2010
probabilitât di burlaçs (%)4030
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile
doman
Joibe 08 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
domani
Di matine prevalence di biel timp cun pôcs nûi. Cu lis oris centrâls de zornade e sarà plui variabilitât, e a varessin di jessi scjassadis di ploie e temporâi ca e là. a nivel locâl o podarìn vê ancje cualchi temporâl un pôc plui fuart.
planurecueste
temperadure minime (°C)14/1718/20
temperadure massime (°C)25/2822/25
probabilitât di precipitazions vastis (%)4020
probabilitât di burlaçs (%)7060
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
passantdoman
Vinars 09 Jugn
emission: 07-06-2023 12:58 CEST
dopodomani
Di matine biel timp cun cîl pal plui seren o pôcs nûi. A pene dopomisdì e sarà plui variabilitât e e sarà pussibilitât di precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl. Aiars di brise vie pal dì.
planurecueste
temperadure minime (°C)13/1617/20
temperadure massime (°C)26/2922/25
probabilitât di precipitazions vastis (%)3020
probabilitât di burlaçs (%)6050
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile con temporali
tindince par Sab
Sabide 10 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu3
Di matine al varès di jessi biel timp cun pôcs nûi. Di matine sul tart plui variabilitât, e e sarà pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là su grande part de regjon, ma un pôc cun mancul probabilitât su la fasse lagunâr. Aiars di brise vie pal dì.
41220
evoluzion
tal dì
variabile variabile variabile con temporali
tindince par Dom
Domenie 11 Jugn
emission: 07-06-2023 13:17 CEST
piu4
Di matine al varès di jessi biel timp cun cîl seren o pôcs nûi. Cul dopomisdì e podarà jessi plui variabilitât in mont, e a podaran disvilupâsi precipitazions improvisis e temporâi a nivel locâl su diviersis zonis, cun mancul probabilitât dilunc de marine. Su la marine e soflarà Buere moderade, soredut a Triest.
41220
evoluzion
tal dì
sereno variabile variabile con temporali